Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  FENEX Contacten

  ACN
  Air Cargo Nederland

  Werkgevers Vereniging AWVN

  Bureau Voorlichting Binnenvaart

  CBRB
  Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart

  CBS
  Centraal Bureau voor de Statistiek

  CLECAT
  Europese organisatie voor Expediteurs

  CTGG
  Commissie Transport Gevaarlijke Goederen

  Deltalinqs

  Douane

  Dutch Legal Network for Shipping and Transport

  EIC
  Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam

  Eur-Lex
  Het recht van de Europese Unie met o.a. Publicatieblad, Verdragen, Wetgeving en Jurisprudentie

  EVDPartner in Export

  EVO
  Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport

  FENEDEX
  Federatie voor de Nederlandse Export

  FIATA
  Wereldorganisatie voor expediteurs

  FIOD/ECD

  Forwarderlaw
  Juridische aangelegenheden met betrekking tot expediteurs

  Haven van Amsterdam

  Haven van Rotterdam

  ICC Nederland

  IVO
  Import Veterinair Online

  Kamer van Koophandel

  KNV
  Koninklijk Nederlands Vervoer

  KVNR
  Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

  Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Ministerie van Economische Zaken

  Ministerie van Financiën

  Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

  Ministerie van Verkeer en Waterstaat

  Ministerie van VROM
  Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  NDL
  Nederland Distributieland

  Nieuwsblad Transport

  NIWO
  Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie

  ORAM
  Ondernemersvereniging Regio Amsterdam

  Portbase

  RPPC
  Rotterdam Port Promotion Council

  Schiphol

  Schuttevaer
  Weekblad met scheepvaartnieuws

  sVa
  Stichting Vervoeradres

  TLN
  Transport en Logistiek Nederland

  VNO-NCW

  RailCargo Information Netherlands                                                         

  Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping

  VRC
  Vereniging van Rotterdamse Cargadoors

  VWA
  Voedsel en Waren Autoriteit

  Waarschuwingsregister Logistieke Sector

  World Customs Organisation