Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

Nieuwe training: AEO Security Awareness

Supply chain security richt zich op het nemen van beveiligingsmaatregelen die ten behoeve van de gehele logistieke keten worden getroffen en die zorgen voor veilig produceren, opslaan en vervoeren van goederen. Bedrijven met een AEO status genieten een aantal voordelen, maar aan deze status zijn ook eisen verbonden. Uitgangspunt van AEO is de beveiliging van de hele keten, dus van producent tot afnemer. Een belangrijk doel is het voorkomen dat goederenstromen worden misbruikt door criminelen en terroristen. Voor bedrijven met de status AEO ‘security’ of ‘customs’ kan de training een waardevolle bijdrage leveren aan de awareness van de medewerkers. Door het volgen van deze training weten uw medewerkers hoe ze verdachte- of noodsituaties kunnen herkennen en voorkomen en leren zij hoe te handelen.

FENEX maakt Infographic over het verifiëren van containergewichten

Vanaf 1 juli 2016 is het verplicht het gewicht van een container te verifiëren voordat deze aan boord van een schip geladen wordt. Deze verplichting vloeit voort uit een amendement aan het SOLAS-verdrag van de International Maritime Organization.

Lees verder

Modelverklaringen Duits minimumloon

FENEX stelt een tweetal modelverklaringen ter beschikking aan de leden. Een voor de relatie met de vervoerder en de ander voor de relatie met de opdrachtgever.

Lees verder

Waar staat FENEX voor?

Al meer dan 100 jaar behartigt FENEX, als brancheorganisatie van expediteurs/logistiek dienstverleners, de belangen van bijna 400 nationale ondernemingen. Deze gemeenschappelijke belangenbehartiging is gericht op versterking van de positie van de van de georganiseerde expediteur/logistiek dienstverlener in Nederland.

Lees verder

FENEX-Garantiefonds

Wie met een expediteur in zee wenst te gaan, zal allereerst kijken naar zijn betrouwbaarheid. Zonder dat blijken leuzen als "snel" en "goedkoop" maar al te vaak valkuilen te zijn.

Lees verder

Producten en diensten

Naast de algemene belangenbehartiging die FENEX voor de bedrijfstak verricht, worden ook informatie, adviezen, producten en diensten aan de leden verstrekt ten behoeve van een optimale uitoefening van het bedrijf.

Lees verder

Nieuwe FENEX/EVO machtiging directe vertegenwoordiging
In 2005 hebben FENEX en EVO een model overeenkomst/machtiging directe vertegenwoordiging ontwikkeld. De introductie van het nieuwe Douane Wetboek van de Unie (DWU) op 1 mei 2016 maakt een aanpassing van de machtiging noodzakelijk.

Integrale Security Toolkit Wegwijs in veiligheidsprogramma's

bams79r7kb.jpgDe overheid legt op allerlei terreinen steeds meer de nadruk op handhaving en controle door middel van monitoring en horizontaal toezicht op wettelijke eisen en maatregelen op het gebied van veiligheid. Dit vraagt om een herinrichting van uw bedrijfsprocessen die deze vorm van handhaving en toezicht mogelijk maakt.

De organisaties FENEX, ACN, ORAM, CBRB, Port of Rotterdam en EVO en management adviseur AON hebben hiervoor gezamenlijk voor de branche de Integrale Security Toolkit samengesteld.

Lees verder  

​Waarom een expediteur in de arm nemen?

Wie goederen internationaal wil laten vervoeren, wil er zeker van zijn dat zij in dezelfde goede staat de plaats van bestemming bereiken. Daarbij komt meer kijken dan men denkt.

Lees verder

Vind een expediteur

Klik hier voor de mogelijkheid om een expediteur aan de hand van uw eisen en wensen te vinden.